"Stephanus Bedevaart"
job 31:37 Elke voetstap zou ik verantwoorden en met open vizier zou ik voor Hem verschijnen.

Donatie/gift

Mede door uw donatie kunnen we korting geven aan mensen die het niet helemaal kunnen betalen.

Hartelijk dank voor u gift.

Uw gift mag overgemaakt worden op NL 53 INGB 0007 5584 70 t.n.v. Stephanus Bedevaart o.v.v. gift.

of klik op de onderstaande link.

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=9PRQ75Y2GZVNA